การบริจาค

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยนั้นเป็นหน่วยงานเอกชน ดังนั้นทุกโครงการภายใต้การดูแลของเรา จำเป็นต้องอาศัยการบริจาค และเพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างต่อเนื่อง เรา จึงต้องการการสนับสนุนจากทุกท่าน การสนับสนุนของคุณจะช่วยเรางานของเราโดยตรง ทั้งการให้ เด็กได้มีโอกาสที่จะมีสุขภาพที่ดี เฉลียวฉลาดและพึ่งพาตัวเองเพื่อจะอยู่รอดในสังคมได้

คุณสามารถสนับสนุนให้โครงการของเราดำเนินต่อไปได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน หรือสิ่งของที่จำเป็น หรือมีส่วนร่วมในโครงการระดมทุน เยี่ยมชมหนึ่งในโครงการของเรา หรือแม้กระทั่ง เป็นอาสาสมัคร ทุกรูปแบบของการสนับสนุนล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นและได้นำมาซึ่งความทราบซึ้งใจอย่างสูง โครงการของเราจะไม่สามารถดำเนินการได้หากปราศจากความช่วยเหลือของผู้ให้การสนับสนุนและ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ดังนั้นเราจึงอยากย้ำกับทุกท่านที่สนใจในโครงการของเรา ให้ช่วยสนับสนุนการ ทำงานของเรา การมีส่วนร่วมของคุณ จะช่วยให้เด็กที่อ่อนแอที่สุดและเด็กที่ยากจนที่สุดในสังคมได้มี ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

บัญชีบริจาค

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย
ธนาคารกรุงไทย
สาขา เมืองพัทยา ถนนสุขุมวิท
เลขที่บัญชี : 591-0-04153-3
Swift Code: KRTHTHBK


E-Mail address: info@hhnthailand.org, toy@hhnthailand.org


Online Donation with Paypal:
www.paypal.com
PayPal Account Name : toy@hhnthailand.org