การยื่นของบประมาณ

แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ให้ข้อมูลต่อนโยบายโครงการของเรา

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ไม่มีรูปแบบการยื่นพิเศษใดๆในการขอรับการสนับสนุน ในการจัดซื้อวัสดุเพื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง หรือโครงการทุนการศึกษา แต่ไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ค่าดำเนินการ หรือค่าแรง ส่งคำร้องยื่นขอรับการสนับสนุนมาที่

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

ผู้อำนวยการ คุณรัชดา  ชมจินดา

384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม144 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

อีเมลย์ info@hhnthailand.org , rchomjinda@googlemail.com

โทร 038 716204 , 038 423468

สิ่งที่พิจารณา

  • เพื่อเป็นข้อมูลให้มูลนิธิได้บริหารคำร้องได้ดีขึ้น เอกสารสามารถส่งมาในรูปฮารด์ดิสและแผ่นMicrosoft Word
  • ร้องที่จะได้รับการพิจารณา ควรเป็นคำร้องจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับ
  • คำร้องจะได้รับการพิจารณาเร็วขึ้นตามประเด็นของเนื้อหาไม่ใช่ตามพื้นที่ของรายละเอียด จะดียิ่งขึ้นหากได้มีการสรุปประเด็นประมาณหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ

คำร้องของโครงการประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่น
  • ชื่อและที่อยู่ขององค์กรอิสระ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติม
  • ลักษณะของพันธกิจขององค์กรอิสระ (แนบเอกสารหัวข้อพันธกิจ สำเนาการจดทะเบียน คณะกรรมการมูลนิธิ และข้อบังคับ)
  • สรุปจุดประสงค์ของโครงการ (สูงสุด 2 บรรทัด )
  • ลักษณะงานของโครงการ (ประเภทของการสนับสนุนที่ยื่นขอ และจุดประสงค์)
  • ระยะเวลาของโครงการ วันเริ่มและสิ้นสุด
  • ข้อมูลของงบประมาณที่แน่นอน ( เช่น ยื่นโครงการเพื่อขอเป็นสนับสนุนจำนวน_____ เพื่อ____)

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จะแจ้งให้ทราบเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ โดยไม่รอช้า เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งเร็วยิ่งลดงานทางเอกสารและประหยัดงานในสำนักงาน