การเล่นน้ำสงกรานต์ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
April 26, 2012

สงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและถือเป็นวันครอบครัวด้วย การฉลองสงกรานต์จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งในพัทยาจะฉลองสงกรานต์กันในวันที่ 19 เมษายน ดังนั้นงานฉลองได้จัดให้มีขึ้น ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งพนักงานและเด็กๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาเอง รวมถึงเด็กในความดูแลของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก และเด็กจากชุมชนเพื่อนบ้านใก้ลเคียง เริ่มจากพิธีในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วต่อด้วยการเล่นน้ำที่เป็นวัฒนธรรมของสงกรานต์

เริ่มต้นของวันด้วยขบวนพาเรดที่ทุกคนก็แต่งกายด้วยเสื้อสงกรานต์ลายดอกอย่างสวยสด และมีการแสดงของเด็กๆ ร่วมด้วย และก็มาถึงพิธีการที่สำคัญคือผู้เยาว์ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่นับถือ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยเรา ซึ่งได้มีผู้บริหาร พนักงานอาวุโส และคณะครูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้มาร่วมในพิธี และได้มอบสายข้อมือที่ถือเป็นสิ่งนำโชคให้กับเด็กๆ ที่มารดน้ำในวันนี้ด้วย อย่างเลี่ยงไม่ได้ตามประเพณีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ก็ได้เริ่มขึ้นหลังจากพิธีรดน้ำดำหัวได้ผ่านพ้นไป ซึ่งทุกคนก็ได้ร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานและนุ่มนวล ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามไว้ และเด็กๆ ก็ยังได้รับความรื่นเริงท่างกลางอากาศที่ร้อนอย่างยิ่งในเดือนที่ร้อนที่สุดของไทยเรา ชาวมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับฝูงชนที่หน้าทางเข้าประตูใหญ่บนถนนสุขุมวิท และเด็กๆ ก็ได้เตรียมพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การละเล่นต่างๆ เช่นปืนฉีดน้ำ ถังและขันน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานที่ได้ใช้ไปอย่างมากมาย เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้มากมายอย่างเอร็ดอร่อยทั้งวันFollow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ