เหตุการณ์ต่างๆ
April 26, 2012

การเล่นน้ำสงกรานต์ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

สงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและถือเป็นวันครอบครัวด้วย การฉลองสงกรานต์จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งในพัทยาจะฉลองสงกรานต์กันในวันที่ 19 เมษายน ดังนั้นงานฉลองได้จัดให้มีขึ้น ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งพนักงานและเด็กๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาเอง รวมถึงเด็กในความดูแลของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก และเด็กจากชุมชนเพื่อนบ้านใก้ลเคียง เริ่มจากพิธีในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วต่อด้วยการเล่นน้ำที่เป็นวัฒนธรรมของสงกรานต์

April 11, 2012

เทศกาลการตามหาไข่ที่สนุกสนานที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

เทศกาลอีสเตอร์ โดยทั่วไปยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนานาชาติของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ในวันอีสเตอร์ 8 เมษายน 2555 ในการที่จะเฉลิมฉลองกับเด็กๆ ของศูนย์คุ้มครองฯ เรา งานนี้ถือว่าเป็นงานที่หลากหลายในด้านของวัฒนธรรมจากแขกของเราซึ่งได้มาร่วมงานกับเด็กในความดูแลของศูนย์คุ้มครองฯ และน้องๆ จากศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เด็กๆ ได้แชร์ประสบการณ์ที่สนุกสนานอย่างมากมายในการออกตามล่าหาไข่ของชาวคริสเตียน

April 2, 2012

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กยินดีต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่

การทำงานจะสำเร็จไปได้ต้องมีองค์ประกอบทั้งพนักงานและผู้ให้การสนับสนุนไปด้วยกัน เพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน โครงการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการสวัสดิภาพเด็ก


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ