เหตุการณ์ต่างๆ
February 27, 2012

นาวิกโยธินอเมริกันเข้าเยี่ยมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ นาวิกโยธินอเมริกันรวม 21 นายได้เข้าเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์คุ้มครองฯ และร่วมแบ่งปันความสนุกสนานกับน้องๆ ของเรา

February 18, 2012

การแสดงกายกรรมที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

เย็นวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นอีกครั้งหนี่งคือ การแสดงของคณะกายกรรมจากประเทศจีน มากกว่า 3000 คนได้มีโอกาสร่วมชมการแสดงที่น่าตื่นเต้นในครั้งนี้

February 17, 2012

มิตรภาพที่ยาวนานและตลอดไป

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้นำคณะเพื่อนเก่าแก่ทั้ง 9 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ สำหรับการให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต

February 16, 2012

ไทยชิลเด้นท์ทรัสต์ เข้าเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ไทยชิลเด้นท์ทรัสต์ มร. แอนดรูว์ สแกนดิ้ง ได้เยี่ยมโครงการหลักที่ทาง ไทยชิลเด้นท์ทรัสต์ ให้ความช่วยเหลือทั้ง 2 โครงการในความดูแลของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยคณะ คุณ อเดลี ชอว์น และคุณแพท ออร์ ซึ่งทางผู้ให้การสนับสนุนได้เข้าเยี่ยมโครงการของเราเป็นประจำทุกปี

February 2, 2012

พิธีเปิดบ้านพักเด็กชายใหม่ จำนวน 2 หลัง ณ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

วันที่ 28 มกราคม 2555 ได้มีพิธิเปิดบ้านพักเด็กชายใหม่ 2 หลังอย่างเป็นทางการที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ซึ่งบ้านทั้งสองหลังนี้จะสามารถรองรับเด็กชายได้ 15-20 คน และรวมกับบ้านหญิง 3 หลัง บ้านชาย 3 หลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ศูนย์คุ้มครองฯ จะเป็นที่ที่พร้อมในการดูแลเด็กๆ ข้างถนน อายุระหว่า 5-18 ปี จำนวน 70 คน ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย, การศึกษา, และสุขภาพ


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ