เหตุการณ์ต่างๆ
August 22, 2011

“การทำลายความเงียบ” หัวข้อในการฝึกอบรมที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

การอบรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และการหาผลประโยชน์จากเด็ก เป็นระยะเวลา 5 วัน ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก จากวันพฤสหัสบดีที่ 4 – วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคุณฟรานเซสโก คารูโซ ผู้อำนวยการโครงการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย ของมูลนิธิ ADM Capital.


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ