เหตุการณ์ต่างๆ
June 23, 2011

ขอแสดงความยินดีกับท่านประธาน

ในนามของพนักงานทุกคนที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก พวกเราทุกคนขอแสดงความยินดีต่อท่านประธานของเรา คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ สำหรับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความปิติยินดีและผลงานอันเป็นกุศลที่ท่านได้มีต่อมูลนิธิหนุนนำส่งเสริมท่านให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

June 9, 2011

หลังคาสนามกีฬาของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก

และ ณ วันนี้ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กของเราก็ได้ชื่นชมกับความสำเร็จอีกครั้งจากการแล้วเสร็จของหลังคาสนามกีฬา หลังจากผ่านระยะเวลาหลายเดือน ในที่สุดโครงหลังคาขนาดใหญ่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างโดดเด่นภายในศูนย์คุ้มครองฯเป็นที่เรียบร้อย ทุกวันนี้เด็กๆของศูนย์ฯได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมแม้ในเวลากลางวันที่แดดเปรี้ยง หรือช่วงบ่ายที่ฝนตก

June 1, 2011

กองทุนของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น จะให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่เสียหายจากอุทกภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาสาสมัครชาวเยอรมันของเราได้ไปเยื่ยมดูโรงเรียน 2 แห่งในภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว และโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง ต่างก็ตั้งอยู่ในเขตชนบทห่างไกล ที่ซึ่งความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเข้าไปไม่ถึง


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ