พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
March 10, 2011

ผู้ปกครองที่ภาคภูมิใจ เสียงปรบมือด้วยความยินดี การแสดง และ นักเรียนตัวน้อยทั้ง 9 คน ซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกไปใช้ชีวิต คือปัจจัยที่ทำให้พิธีการมอบประกาศนียบัตรของโรงเรียนโสตพัฒนาเพื่อเด็กปกติทางการได้ยินเป็นพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อเด็กเหล่านี้โดยไม่มีข้อสงสัย หลังจากหลายปีของการทุ่มเท ขณะนี้เด็กหูหนวกและเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ระบบการศึกษาภาคปกติ
ผู้เข้าร่วมพิธีการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ เด็กๆของโรงเรียนโสตพัฒนา และพ่อแม่ญาติพี่น้องของบัณฑิตตัวน้อย ซึ่งความภาคภูมิใจฉายแววอยู่ในดวงตา คุณครูซึ่งเคยใช้เวลาหลายปีในการดูแลและอยู่ร่วมกันกับเด็กๆเหล่านี้ต่างก็ตื้นตัน เมื่อตระหนักว่าเด็กๆจะต้องไปตามทางเดินของพวกเขาเองแล้ว เช่นเดียวกันกับความรู้สึกของเด็กๆที่โรงเรียนเปรียบเสมือนทั้งบ้านและครอบครัวของพวกเขา ยิ่งเสริมให้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญและน่าจดจำในชีวิตของพวกเขา
คุณพ่อ ไมเคิล วีระ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ซึ่งเป็นประธานในพิธี ได้อวยพรบัณฑิตน้อยทั้งเก้าคนเนื่องในโอกาสที่พวกเขาได้รับใบประกาศนียบัตร หลังเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีการ ก็ตามมาด้วยการแสดงเต้น และแสดงละครโดยเด็กเล็กของโรงเรียนโสตพัฒนา และสุดท้ายทั้งแขกและผู้มาเยือนได้ร่วมกันรับประทานอาหารที่จัดขึ้นเพื่ออำลาเหล่าบัณฑิตน้อยด้วยกัน
มูลนิธิเอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ขออวยพรให้เหล่าบัณฑิตจากโรงเรียนโสตพัฒนาประสบความสำเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเดินต่อไปทางไหนก็ตามFollow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ