เหตุการณ์ต่างๆ
July 12, 2010

Der FARANG |”Kinder schützen – Eine Hilfsorganisation schafft Hoffnung”

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ภาษาเยอรมันชื่อ “FARANG” ฉบับเดือนมิถุนายน 2553 ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก เชิญเยี่ยมชมรายละเอียดของบทความนี้โดยคลิ๊กที่นี่


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ