เหตุการณ์ต่างๆ
May 31, 2010

ความก้าวหน้าของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ( CPDC )

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ( CPDC ) อันเป็นคุณปการที่เราได้รับจากผู้บริจาคและผู้ให้การสนับสนุน ผลานกับการร่วมมือกันทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้เด็กๆของศูนย์ฯได้มีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ

May 11, 2010

ปฐมฤกษ์การก่อสร้างศาลาโรงครัว

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม เป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กๆของศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก ( CPDC ) พร้อมด้วยผู้ดูแลทุกท่าน ที่ได้เป็นสักขีพยานกับพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาโรงครัว ของเพื่อนชาวอเมริกาทั้งสาม คุณ Ashley Syms , Pam Proto และ Matt Cline ที่ได้ทำการขุดดินด้วยเสียมและหอบเอาดินออกไปข้างนอก เป็นสัญญลักษณ์ของการเริ่มก่อสร้างศาลาโรงครัว


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ