อาสาสมัครที่มาช่วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย
March 15, 2010

แต่ละครั้งจะมีอาสาสมัครสองคนทำงานประจำที่มูลนิธิฯ ดิฉันเวบเก้ ดิคฟิล และกระผมมัทเต้ วูฟ จบการศึกษามัธยมปลายในเยอรมัน และได้ร่วมโครงการความร่วมมือกับโครงการ “ weltwaerts” และสภากาชาดเยอรมัน ทำงานที่ประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี

ในฐานะอาสาสมัคร เราเต็มใจทำงานทุกอย่างที่มูลนิธิฯมอบหมายให้ งานหนึ่งที่ทำเป็นประจำคือการให้ข้อมูลปัจจุบันที่เกิดขึ้นและความเป็นไปลงบนหน้าเว็บไซท์

เราช่วยพาแขกเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กพัทยา ดูความน่ารักของเด็กๆตั้งแต่แบเบาะ ช่วยสอนภาษาเยอรมันให้กับเด็กๆที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม และกำลังจะเดินทางไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่ประเทศเยอรมัน  อีกทั้งยังสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กก่อนวัยเรียนที่อาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห็เด็กอีกด้วยFollow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ