เหตุการณ์ต่างๆ
April 13, 2009

CPDC ย้ายสู่ที่ดินผืนใหม่

CPDC ย้ายสู่ที่ดินผืนใหม่ที่ตำบลห้วยใหญ่ ห่างจากตัวเมืองพัทยา 15 กม เด็กๆและผู้ดูแลร่วมแรงร่วมใจ ถากถางหญ้าและสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่อาจเกิดเป็นจริงขึ้นได้ หากปราศจากความช่วยเหลือและสนับสนุนจากพวกท่านทั้งหลาย


Follow us on Facebookประเภทกลุ่มคลังเก็บ